เลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสมกับต้นไม้ไม่ใช่เรื่องยาก

กระถางต้นไม้

การเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ที่ต้องการนำมาปลูกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องอาศัยความเข้าใจเพียงเล็กน้อย เพราะว่ากระถางแต่ละประเภท แต่ละรูปทรง แต่ละขนาด ก็มีความเหมาะสมกับต้นไม้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้ประดับซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันรูปทรง และขนาดของกระถางส่งผลเป็นอย่างมากกับการเติบโตของต้นไม้โดยตรง ลองมาดุกันว่ากระถางต้นไม้แบบไหน เหมาะกับต้นไม้อะไร 

ลักษณะของกระถาง 

สำหรับกระถางในรูปแบบปกติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทรง ได้แก่ 

 • กระถางทรงสูง เป็นกระถางที่มีความสูงของกระถางมากกว่าความกว้างของปากกระถาง 
 • กระถางมาตรฐาน เป็นกระถางที่ความสูงของกระถางเท่ากับความกว้างของปากกระถาง 
 • กระถางทรงเตี้ย เป็นกระถางที่มีความสูงน้อยกว่าความกว้างของปากกระถาง 

กระถางทรงไหนเหมาะกับต้นไม้อะไร 

ลองมาดูกันว่าไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ที่นิยมปลูกนั้นเหมาะสมกับกระถางรูปทรงอะไรกันบ้าง 

 •  พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่เหมาะกับกระถางทรงเตี้ย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีรากสั้น 
 • ไทรใบสัก ลักษณะของไทรใบสักนั้นเป็นไม้ประดับทรงสูง ทำให้การปลูกนั้นเหมาะสมกับการใช้กระถางมาตรฐาน และกระถางทรงสูง 
 • ฟีโลเดนดรอน ซานาดู ไม้ตระกูลฟีโลนั้นเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสมกับกระถางทรงมาตรฐาน 
 • มอนสเตอร่า สำหรับมอนสเตอร่านั้นเรียกได้ว่าเป็นไม้ประดับประเภทใบยอดนิยม เป็นไม้เลื้อยที่สามารถไปได้สูง ทำให้เหมาะกับกระถางทรงสูง และกระถางมาตรฐาน 
 • ยางอินเดีย ต้นยางอินเดียเป็นไม้ประดับที่มีมาแรง เป็นไม้ทรงสูง รากมีขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะกับกระถางมาตรฐาน และกระถางทรงสูง 
 • กวักมรกต ต้นกวักมรกตนั้นเป็นไม้ประเภทอวบน้ำ มีเหง้า และรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน กรถางที่เหมาะกับต้นกวักมรกตคือกระถางทรงสูง 
 • ลิ้นมังกร ลิ้นมังกรเป็นอีกหนึ่งไม้ยอดนิยมที่นำมาปลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟอกอากาศ หรือการเป็นไม้ประดับ ลักษณะต้นเป็นทรงสูง เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางทรงสูง และกระถางมาตรฐาน แต่ถ้าเลือกปลูกเป็นลิ้นมังกรแคระ ก็ควรปลูกในกระถางทรงเตี้ย 
 • บัวบกโขด เป็นไม้โขดอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมมาก เป็นไม้ที่มีรากสั้น อาหารสะสมอยู่ในหัว การปลูกบัวบกโขด หรือไม้โขดอื่นๆ ควรเลือกปลูกด้วยกระถางทรงเตี้ย 
 • แคตตัส สำหรับแคตตัสประเภทต่างๆ ที่เป็นไม้อวบน้ำสามารถปลกได้ในกระถางทุกทรง แต่ควรเลือกกระถางที่มีขนาดเหมาะสมพอดีกับต้นไม้ ไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากจะทำให้ความชื้นในดินสะสม 

จะเห็นได้ว่าการเลือกกระถางต้นไม้ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาปลูกต้นไม้ที่เราต้องการนั้น ควรเลือกให้เหมาะสม เพราะว่าลักษณะของกระถางจะมีผลต่อการเติบโตของต้นไม้ที่นำมาปลุกนั่นเอง 

เทคนิคการปลูก และดูแลสับปะรดสีให้โตไว ดอก ใบสวย

สัปปะรดสี

เคยไหมกับการที่ปลูกสับปะรดสีแล้วไม่เจริญเติบโตเหมือนที่คิด สีก็ไม่สวย ใบก็ไม่งามไม่เหมือนกับที่เห็นในร้านขายต้นไม้ จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ละเลิกปลูกไป แต่ในความเป็นจริงนั้น เขาเป็นไม้ประดับที่โตช้าทนแล้ง โรคและแมลงรบกวนน้อยมีทั้งที่ปลูกในดินอยู่กลางแจ้งได้ ทั้งแบบรากอากาศอยู่ในที่ร่มร่ำไร สำหรับใครที่อยากเลี้ยงไม้พันธุ์นี้ให้มีใบสวย ออกดอกงาม มาดูเทคนิคเหล่านี้กันดีกว่า

1. สภาพพื้นที่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกสับปะรดสีนั้น ต้องไม่ชื้นแฉะจนเกินไป ต้องการแสงแดดเพียงพอแต่ไม่ร้อนจัด ควรปลูกในพื้นที่ที่โดดแสงแดดในเวลาครึ่งวันเช้าเพราะแสงและความร้อนกำลังพอดี ไม่ร้อนแรงเท่าช่วงบ่ายและควรเป็นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาจะดีมาก ในช่วงฤดูร้อนไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง เพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ ควรทำซาแรนพลางแสงให้ด้วย

2. วัสดุปลูก

ต้องปลูกในวัสดุที่โปร่ง ระบายน้ำและอากาศได้ดี ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความชื้นได้ดีด้วย เช่น มะพร้าวสับ ขี้เลื่อย หินภูเขาไฟ ถ่านโฟม ผสมเข้าด้วยกันได้ สำหรับพวกรากอากาศสามารถเกาะกับขอนไม้หรือต้นไม้โดยตรงได้เลย แต่ควรเลือกตามความเหมาะสมของสายพันธุ์

3. น้ำ

สับปะรดสีจะชอบน้ำที่เป็นกรดอ่อน ๆ ได้แก่น้ำฝน ซึ่งถือว่าน้ำจากธรรมชาติที่เหมาะกับต้นไม้ทุกชนิด เพราะเมือฝนตกต้นไม้ต่าง ๆ จะเจริญเติบโตได้ดี สีสวย ในส่วนของน้ำประปาจะมีคลอรีนควรพักไว้ก่อนนำมารดประมาณ 2 วัน เพราะถ้านำมารด แล้วนำ้ขังที่ใบจะทำให้ใบไหม้เป็นสีน้ำตาลทำให้ไม่สวยงามและเกิดความเสียหายแก่ต้น ในกรณีน้ำบาดาลควรตรวจสอบก่อนเราะถ้าเป็นด่างมากหรือไม่สะอาด อาจทำให้ใบเสียหรือตายได้

4. แสงแดด

ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สับปะรดสีมีสีสันที่สวยงาม แสงแดดที่เหมาะสมคือความเข้ม 50 – 70 % ในช่วงเวลาไม่เกินเที่ยง เนืองจากเป็นไม้ที่ชอบแสงแดด ถ้าได้รับไม่เพียงพอจะทำให้ใบยืดยาว และสีสันไม่สวยงาม แต่ถ้าได้แสงที่แรงเกินไปจะทำให้ใบไหม้และเกิดความเสียหายได้

5. ปุ๋ย

สามารถให้ปุ๋ยเม็ดละลายช้าได้ทุกสายพันธุ์ ควรให้ใช่ช่วงเย็นเพราะต้นไม้จะนำไปใช้ได้มากที่สุด

ผู้อ่านคงจะได้เทคนิคการปลูก และดูแลสับปะรดสีให้โตไว ดอก ใบสวยกันแล้ว ถ้าทำวิธีการตามได้ผลดีอย่างแน่นอน สับปะรดสีมีใบหลายสีชวนมอง วางประดับไว้ที่ไหนมองแล้วก็ชื่นใจทุกครั้ง ยิ่งถ้าได้ลงมือปลูกเองล่ะก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจ และสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

ขายต้นไม้ออนไลน์ ธุรกิจที่เติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ขายต้นไม้ออนไลน์

อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองในปัจจุบันคือธุรกิจ “ขายต้นไม้ออนไลน์” ที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมารับกระแสความนิยมในการปลูกต้นไม้ประดับบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

โดยธุรกิจขายต้นไม้ออนไลน์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อของ Covid – 19 รวมไปถึงความสะดวกในเรื่องอื่นๆ ของลูกค้านั่นเอง ลองมาดูกันว่าธุรกิจขายต้นไม้ออนไลน์นั้นมีความน่าสนใจเพียงใด 

การเริ่มต้นขายต้นไม้ออนไลน์ 

สิ่งแรกสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาในธุรกิจขายต้นไม้ออนไลน์ควรทำเป็นสิ่งแรกคือการหาความรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

เพราะถ้าเริ่มธุรกิจด้วยความไม่รู้จริงก็เหมือนกับการเผาเงินเล่นนั่นเอง โดยสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการขายต้นไม้ออนไลน์ก็มีในเรื่องของความรู้ในเรื่องของพันธุ์ไม้ที่ต้องการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่องแหล่งวัตถุดิบ ความรู้ในเรื่องการค้าขายออนไลน์ การจัดการสินค้า การส่งสินค้า ภาษี การบริหารเงินทุน เป็นต้น 

เลือกประเภทของการขายต้นไม้ออนไลน์ที่เหมาะสม 

การขายต้นไม้ออนไลน์นั้นสามารถแบ่งประเภทของผู้ขายได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 • ประเภทที่เพาะต้นไม้ขายเอง นั้นเป็นการขายสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นอย่างดี ส่วนมากผู้ขายในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ขายแบบ Offline มาก่อน แล้วพัฒนามาเป็นผู้ขายออนไลน์ 
 • ประเภทที่รับมาขาย ผู้ขายในประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ขายต้นไม้ออนไลน์รายใหม่ ที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจ ไม่ต้องลงทุนสูง รายได้มาจากส่วนต่างของราคาที่ซื้อมาได้ราคาถูกจากฟาร์มต้นไม้นั่นเอง ซึ่งผู้ขายรูปแบบนี้หลายๆ รายจะพัฒนามาเป็นผู้เพาะต้นไม้ขายในอนาคต 

ควรขายต้นไม้ประเภทไหน 

การขายต้นไม้ออนไลน์นั้นเรียกได้ว่าไม่มีความตายตัวของพันธุ์ไม้ที่นำมาขาย เป็นการขายต้นไม้ตามเทรนด์ซึ่งได้รับความนิยมในระยะเวลานั้นๆ แต่ภาพรวมในการขายจะหนีไม่พ้นไม้ดอก ไม้ประดับขนาดเล็ก อย่างเช่นกระบองเพชร โมกแคระ ยางอินเดีย หรือไม้ประดับประเภทอื่นๆ  โดยราคาขายจะตั้งตามความนิยม ขนาดของกระถาง หรือความสูงของต้นไม้นั่นเอง

ขายต้นไม้ออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การขายต้นไม้ออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เพียงแค่ขายต้นไม้อย่างเดียว แต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าการขายต้นไม้ออนไลน์นั้นเป็นการขาย “Life Style” ไม่ใช้ขายให้เกษตรกรไปเพาะปลูก การที่จะให้ธุรกิจอยู่ในกระแสได้นั้นต้องขายต้นไม้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระแส

อีกทั้งยังต้องมีสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่นของประดับสวน ปุ๋ย ยาบำรุง เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังต้องรู้วิธีการจัดการเรื่องต่างๆ ในโลกของการค้าขายออนไลน์เพื่อให้ร้านของเรานั้นเป็นที่สนใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการขายต้นไม้ออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเน้นในหลายๆ เรื่องไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของต้นไม้อย่างเดียว เพราะการขายต้นไม้ออนไลน์นั้นคือการขาย “Life Style” 

4 เคล็ดลับเลี้ยง”ไทรใบสัก” ให้สวย ทน แข็งแรง

ไทรใบสัก

ต้นไม้ที่กำลังมาแรงมากในช่วงนี้ต้องยกให้ ”ไทรใบสัก” เป็นพรรณไม้ตระกูลไทร อาศัยในพื้นที่เขตร้อน มีลักษณะเด่นที่ใบ หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ หรือหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี

หากเดินทางไปยังร้านกาแฟ หรือตามร้านอาหารบรรยากาศดีจะพบต้นไม้ต้นนี้ถูกวางประดับอยู่ภายในร้านทั้งสิ้น ด้วยความที่เป็นต้นไม้มีรูปร่างสวยงาม ใบใหญ่ อีกทั้งยังดูแลง่าย ใส่ในกระถางไปตั้งบริเวณไหนก็ดูงามตา และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไปในตัว นับว่าต้นไม้นี้ทั้งสวยและมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว

หากผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยง และยังไม่ทราบวิธีดูแลหรือจะดูแลอย่างไรให้ใบสวย ลำต้นแข็งแรง อยู่ตลอดเวลา วันนี้มีคำตอบกับเคล็ดลับเลี้ยงไม้พันธุ์นี้แบบง่าย ๆ มาฝาก

1. เคล็ดลับของแสงแดด

หากปลูกแล้วอยากให้มีใบสวยตลอดเวลา และทนทานต้องนำไปปลูกนอกบ้านให้ใบได้โดนแสงแดดอย่างน้อยวันละ 2-4 ชั่วโมง ควรโดนแดดแบบรำไรมากกว่าแดดจ้าจะทำให้ใบกรอบไม่สวยงามได้ หากโดนแดดกำลังพอดีใบจะมีสีเขียวเข้ม มันเงาสวยงาม

2. เคล็ดลับของการให้น้ำ

ต้นไทรใบสักเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำมากเท่าไรนัก สำหรับใครที่ชอบรดน้ำบ่อย ๆ ให้งดทันทีเนื่องจากการที่รดน้ำมากจะทำให้เกิดรากเน่า ต้นเน่า ใบช้ำ ใบเริ่มเป็นสีเหลือง และล้มตายในที่สุด ควรรดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งก็เพียงพอ ให้ดินได้เกิดความแห้งอย่างชัดเจนและทำการรดอีกครั้ง

3. เคล็ดลับของดิน

ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้นี้สามารถใช้ดินได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากรากสามารถรับอุณหภูมิกับสภาพดินได้ทุกชนิด แนะนำปลูกในดินร่วนจะทำให้ลำต้นโตไว

อีกทั้งดินร่วนสามารถยึดเหนี่ยวรากได้แข็งแรงกว่ามีส่วนทำให้ลำต้นตรง ไม่โค่นง่าย แนะนำอีกประการคือใช้เสียมขนาดเล็กทำการซุยให้เนื้อดินขึ้นโปร่งเพื่อทำการรดน้ำแล้วไม่เกิดน้ำขัง หากน้ำขังในดินเสี่ยงต่อการล้มตาย หรือใบเหี่ยวเฉา เสียทรงได้เช่นกัน

4. เคล็ลับการบำรุงต้นและการใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการใส่ต้นนี้คือปุ๋ยขุยมะพร้าว ใส่แต่พอประมาณและรดน้ำทับลงไป ปุ๋ยขุยมะพร้าวนั้นจะช่วยให้ส่วนรากของต้นแข็งแรง ยึดดินได้ดี อีกทั้งไม่ส่งกลิ่นเหม็น งดนำปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่จะทำให้ต้นผิดรูปได้

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเคล็ดลับดูแลต้นไทรใบสัก ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาไม้ใบประดับพันธุ์นี้ ราคาตามท้องตลาดจะอยู่ตดที่ 500 – 1,000 บาท ตามแต่ควาเหมาะสมของขนาดลำต้น ราคาอาจสูงไปหน่อย แต่บอกเลยว่าคุ้มค่า เพราะนอกจากผู้เลี้ยงจะได้ชื่นชมความงามของใบแล้ว ยังได้สูดอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านอีกด้วย

6 ต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ ปลูกแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ยางอินเดีย

ต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ บ่งบอกถึงต้นไม้ที่ปลูกแล้วรวย มั่งคั่ง เงินไหลมาเทมาไม่หยุดหย่อน ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน ไม้มงคลมีมากมายหลายชนิดซึ่งความเชื่อของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณหากบ้านใดปลูกก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาไม่ขาดสาย

นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ที่อาศัยภายในบ้านได้รับความเป็นมงคลในชีวิตตามชื่อ หลายคนอาจจะอยากปลูกแต่เลือกไม่ถูกว่าต้องปลูกต้นใดบ้าง เราจึงรวบรวมต้นไม้มงคลที่หาง่าย ดูแลง่าย ทั้ง 6 ชนิดมาฝากกัน

1.ต้นกวนอิม

เป็นต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ชนิดคล้ายกับต้นพลูด่าง มีลำต้นเรียวยาวแข็งแรงมีใบแซมข้างลำต้นคล้ายรูปใบโพธิ์แต่เรียวยาวกว่า

ต้นกวนอิมนั้นแต่เดิมปลูกในประเทศจีนที่นำไปใช้ในการทำพิธีทางศาสนา และได้นำเข้ามายังประเทศไทยจนชาวไทยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปลูกแล้วเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ซื้อหวยถูกหวย อีกทั้งชีวิตของคนในบ้านก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ

2.ต้นมะยม

เป็นต้นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกหน้าบ้านกันมาเป็นเวลานาน มีความเชื่อกันว่า “ปลูกแล้วจะเป็นที่รักใคร่ นิยมชมชอบ” ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรัก คนชอบ ต้นมะยมนั้นเป็นต้นไม้ปลูกง่ายเมื่อเข้าฤดูร้อนลูกดกเก็บเกี่ยวทานสบาย สามารถปลูกได้ทั้งหน้าบ้านและทุกบริเวณของบ้าน

3.ต้นบานไม่รู้โรย

นับว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดชื่อก็บ่งบอกว่า”บานไม่รู้โรย” เหมาะสำหรับเรื่องของความรักที่ทำให้คนรักครองคู่กันอยู่กันมั่นคง ความรักไม่โรยรา โดยส่วนใหญ่จะพบเห็นดอกบานไม้รู้โรยอยู่ในพานวันไหว้ครูก็มีความเชื่อว่าจะทำให้ศิษย์เคารพเชื่อฟังอบรมว่านอนสอนง่าย

4.ต้นดาวเรือง

ต้นไม้มงคลที่ส่งเสริมด้านทรัพย์ที่แท้จริงเลยก็ว่าได้ จะเห็นได้จากต้นดาวเรืองมีดอกสีทองอร่ามมีความเชื่อว่าปลูกแล้ว “ส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมา รวยทรัพย์ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง” สามารถปลูกได้ที่บริเวณหน้าบ้านและรอบบ้านจะช่วยเสริมมงคลในเรื่องของการก้าวหน้าได้อีกเช่นกัน

5.ต้นพญายอ

ไม้มงคลต้นนี้มีความเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะทำให้ “ชีวิตราบรื่น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไม่ถามหา” เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่คนไทยปลูกกันมานานหลายสมัย มีลำต้นเป็นสีเขียวเข้มมีดอกสีแดงโดยนิยมปลูกไว้ที่หน้าบ้าน

6.ต้นเข็ม

ต้นเข็มนั้นคนไทยสมัยก่อนรวมถึงสมัยนี้เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะทำให้ “สมองปลอดโปร่ง มีปัญญาที่เฉียบแหลม คิดอ่านสิ่งใดก็สมปรารถนา เฉียบขาด” ต้นเข็มมีลำต้นเป็นพุ่มหนาออกดอกตลอดปี ปลูกง่าย นิยมนำไปทำพานไหว้ครู

นี่คือ 6 ต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ ที่ควรปลูกไว้ในบ้านอย่างยิ่ง ชื่อไพเราะ เป็นมงคล สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาวะอากาศ หาง่าย เลี้ยงง่าย นอกจากช่วยให้มีโชค มีลาภแล้วยังทำให้บ้านมีความร่มเย็น ร่มรื่นน่าอยู่อีกด้วย