กระถางต้นไม้

การเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ที่ต้องการนำมาปลูกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องอาศัยความเข้าใจเพียงเล็กน้อย เพราะว่ากระถางแต่ละประเภท แต่ละรูปทรง แต่ละขนาด ก็มีความเหมาะสมกับต้นไม้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้ประดับซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันรูปทรง และขนาดของกระถางส่งผลเป็นอย่างมากกับการเติบโตของต้นไม้โดยตรง ลองมาดุกันว่ากระถางต้นไม้แบบไหน เหมาะกับต้นไม้อะไร 

ลักษณะของกระถาง 

สำหรับกระถางในรูปแบบปกติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทรง ได้แก่ 

 • กระถางทรงสูง เป็นกระถางที่มีความสูงของกระถางมากกว่าความกว้างของปากกระถาง 
 • กระถางมาตรฐาน เป็นกระถางที่ความสูงของกระถางเท่ากับความกว้างของปากกระถาง 
 • กระถางทรงเตี้ย เป็นกระถางที่มีความสูงน้อยกว่าความกว้างของปากกระถาง 

กระถางทรงไหนเหมาะกับต้นไม้อะไร 

ลองมาดูกันว่าไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ที่นิยมปลูกนั้นเหมาะสมกับกระถางรูปทรงอะไรกันบ้าง 

 •  พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่เหมาะกับกระถางทรงเตี้ย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีรากสั้น 
 • ไทรใบสัก ลักษณะของไทรใบสักนั้นเป็นไม้ประดับทรงสูง ทำให้การปลูกนั้นเหมาะสมกับการใช้กระถางมาตรฐาน และกระถางทรงสูง 
 • ฟีโลเดนดรอน ซานาดู ไม้ตระกูลฟีโลนั้นเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสมกับกระถางทรงมาตรฐาน 
 • มอนสเตอร่า สำหรับมอนสเตอร่านั้นเรียกได้ว่าเป็นไม้ประดับประเภทใบยอดนิยม เป็นไม้เลื้อยที่สามารถไปได้สูง ทำให้เหมาะกับกระถางทรงสูง และกระถางมาตรฐาน 
 • ยางอินเดีย ต้นยางอินเดียเป็นไม้ประดับที่มีมาแรง เป็นไม้ทรงสูง รากมีขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะกับกระถางมาตรฐาน และกระถางทรงสูง 
 • กวักมรกต ต้นกวักมรกตนั้นเป็นไม้ประเภทอวบน้ำ มีเหง้า และรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน กรถางที่เหมาะกับต้นกวักมรกตคือกระถางทรงสูง 
 • ลิ้นมังกร ลิ้นมังกรเป็นอีกหนึ่งไม้ยอดนิยมที่นำมาปลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟอกอากาศ หรือการเป็นไม้ประดับ ลักษณะต้นเป็นทรงสูง เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางทรงสูง และกระถางมาตรฐาน แต่ถ้าเลือกปลูกเป็นลิ้นมังกรแคระ ก็ควรปลูกในกระถางทรงเตี้ย 
 • บัวบกโขด เป็นไม้โขดอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมมาก เป็นไม้ที่มีรากสั้น อาหารสะสมอยู่ในหัว การปลูกบัวบกโขด หรือไม้โขดอื่นๆ ควรเลือกปลูกด้วยกระถางทรงเตี้ย 
 • แคตตัส สำหรับแคตตัสประเภทต่างๆ ที่เป็นไม้อวบน้ำสามารถปลกได้ในกระถางทุกทรง แต่ควรเลือกกระถางที่มีขนาดเหมาะสมพอดีกับต้นไม้ ไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากจะทำให้ความชื้นในดินสะสม 

จะเห็นได้ว่าการเลือกกระถางต้นไม้ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาปลูกต้นไม้ที่เราต้องการนั้น ควรเลือกให้เหมาะสม เพราะว่าลักษณะของกระถางจะมีผลต่อการเติบโตของต้นไม้ที่นำมาปลุกนั่นเอง 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *