อิฐมอญ

ถ้าจะพูดถึงเรื่องงานก่ออิฐมอญหรือการก่อผนังภายในบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งตามหลักการแล้วจะต้องให้ช่างหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสร้างให้ เพราะมันคืองานที่จะต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในด้านงานช่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุปูนที่ใช้ในก่อ การวางอิฐให้ได้ในระดับเดียวกัน เรียกได้ว่าแต่ล่ะอย่างจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ

เพื่อให้ได้พื้นผนังบ้านในแบบฉบับที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด แต่การที่เราอยากจะก่ออิฐด้วยตนเองเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในจ้างช่างก็ยังสามารถทำได้ด้วยตนเองได้โดยวิธีง่าย ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการก่ออิฐมอญ

1.การจัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้างานและการจัดเตรียมวัสดุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น เกรียง ถังผสมปูน อิฐมอญ ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำเปล่าสำหรับใช้ในการผสม โดยอัตราส่วนของปูนก่อที่จะใช้ผสมคือ ปูน 1 ส่วน ทรายหยาบ 3 ส่วน หรือที่เรียกแบบชาวบ้านว่า 1:3 หรือถ้าใครไม่สะดวกในการผสมปูนก็สามารถใช้ปูนแบบสำเร็จมาใช้ก็ได้อีกเช่นเดียวกัน

2.การผสมปูน ทรายและน้ำเปล่าให้มีความเข้ากัน โดยวิธีการผสมนั้นจะต้องมีลักษณะเหนียวและไม่เหลวจนเกินไป และที่สำคัญเราควรผสมปูนในแบบทีละถังเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปูนแห้งและแข็ง

3.วิธีการก่อชั้นที่หนึ่ง โดยเรานำเกรียงมาตักปูนที่ผ่านการผสมเรียบร้อยแล้วมาโปะลงไปบริเวณก้อนอิฐ จากนั้นทำการปาดให้มีลักษณะเป็นทรง สามเหลี่ยมตามยาวของแนวอิฐแล้วเราก็นำปูนมาโปะในจุดที่เราต้องการที่จะก่อเป็นกำแพง

ซึ่งเราจะต้องจับด้ามเกรียงและเคาะแรง ๆ บริเวณก้อนอิฐ เพื่อให้มีความแน่นมากที่สุด และปูนที่มีการส่วนเกินออกจากก้อนอิฐให้เราใช้เกรียงปาดออกแล้วนำใส่ลงถังเปล่า

4.วิธีการก่อชั้นต่อไป โดยเราจะต้องนำปูนมาโปะเป็นรูปร่างแบบสามเหลี่ยมตรงบริเวณก้อนอิฐก้อนเดิม จากนั้นเราก็นำอิฐก้อนใหม่มาวางทับลงไปจากนั้นเราก็ใช้ด้ามของเกรียงเคาะแรง ๆ เพื่อให้ก้อนอิฐอยู่ตัวและมีลักษณะที่แน่นมากขึ้น

ส่วนวิธีการเรียงก้อนอิฐเราควรมีการเรียงแบบสับหว่างกัน ซึ่งเราจะต้องนำก้อนอิฐมาวางคร่อมระหว่างกลางอิฐฐานทั้ง 2 ก้อน เพื่อเป็นการทำให้ผนังเกิดความแข็งแรงและมีแนวที่สวยงามมากขึ้น

5.ขั้นตอนการก่อชั้นต่อไปจนเสร็จ ซึ่งในกรณีที่เราจะต้องก่ออิฐที่มีลักษณะสูง ๆ ควรมีใช้ดิ่งหรือฉากวัด และรวมไปถึงขั้นตอนการขึงเส้นเอ็นเพื่อใช้เป็นแนวหรือหลักที่ตั้งในการก่ออิฐ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราได้ผนังบ้านที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่ถ้าเราจะก่อผนังแบบลักษณะเตี้ยที่มีไม่กี่ชั้นก็อาจจะใช้วิธีการกะระยะด้วยสายตาก็ได้

เรียกได้ว่าวิธีการก่ออิฐในแบบฉบับช่างมืออาชีพนั้นก็มีวิธีการที่ง่าย ซึ่งเราสามารถศึกษาวิธีการเหล่านี้และสามารถนำไปปฏิบัติได้เลย แต่ในช่วงแรก ๆ เราอาจจะก่อได้ไม่สวยเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากเราตั้งใจฝึกฝนและหัดก่ออิฐต่อไปเรื่อย ๆ ก็ทำให้กำแพงหรือผนังที่เราสร้างค่อย ๆ มีความสวยงามขึ้นนั่นเอง

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *