สปริงเกอร์

หากใครจะก้าวเข้าสู่วงการคนรักสวนและต้นไม้แล้วละก็  สิ่งที่ควรรู้ไว้อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสปริงเกอร์(Springer)  ซึ่งเป็นระบบการให้น้ำที่มีการบีบอัดฉีดน้ำให้แตกเป็นสาย แล้วหมุนเหวี่ยงไปรอบบริเวณ ใช้เพื่อทุ่นแรงในการให้น้ำต้นไม้หรือช่วยฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นที่ให้เย็นลง  ซึ่งการเลือกใช้เครื่องทุ่นแรงนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้าง

1. ก่อนอื่นเราควรรู้ว่าสวนหรือต้นไม้ของเรานั้นจัดอยู่ในประเภทใด 

เป็นสนามหญ้า  เป็นไม้พุ่ม  ไม้ยืนต้น หรือเป็นพืชผักสวนครัว  และต้นไม้นั้นต้องการปริมาณน้ำมากน้อยเท่าใดในแต่ละวัน ความกว้างของพื้นที่มีขนาดเท่าไหร่  ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเลือกหัวSpringer  ระยะฉีดน้ำ และรัศมีการให้น้ำรวมถึงขนาดของท่อที่จะส่งน้ำและปั๊มน้ำที่เหมาะสม

2. ชนิดของสปริงเกอร์  แบ่งออกเป็น

  • ชนิดหัวพ่นหมอก  น้ำที่ถูกปล่อยออกจากหัวจ่ายนี้   จะมีลักษณะเป็นละอองหมอกฝอยเล็ก ๆ อัตราการจ่ายน้ำน้อย ประมาณ 7 ลิตรต่อชั่วโมง แต่ต้องการแรงดันในการใช้งานสูงอย่างน้อย 2-4 บาร์ขึ้นไปเพื่อทำให้น้ำที่ถูกพ่นออกมาเป็นละอองละเอียด โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ หรือใช้ในการระบายความร้อน  แต่ควรเลือกใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีลมแรง
  • ชนิดน้ำหยด มีอัตราจ่ายน้ำ ประมาณ 1-20 ลิตรต่อชั่วโมง. จ่ายน้ำออกมาในลักษณะเป็นหยดหรือไหลเป็นสายน้ำหากมีอัตราการจ่ายน้ำสูง   โดยวิธีเหมาะกับพืชที่เป็นพืชระยะสั้น เช่น  ผักบางชนิด  ไม้ดอก ไม้กระถาง  เป็นต้น  เนื่องจากระบบน้ำหยดมีข้อจำกัดในเรื่องของการอุดตันง่ายจากตะไคร่น้ำนั่นเอง  
  • ชนิดหัว mini Springer  หัวจ่ายน้ำแบบมินิปกติจะจ่ายน้ำปริมาณที่ 20-280 ลิตรต่อชั่วโมง  ซึ่งมีอัตราการจ่ายน้ำที่หลากหลายขนาด มีทั้งแบบติดตั้งบนท่อแขนงโดยใช้ท่อตั้งแยกขึ้นมาบนพื้นดินและแบบที่มีท่อเล็ก ๆ จ่ายน้ำจากท่อแขนงมายังหัวจ่ายน้ำ แบ่งออกเป็นสามลักษณะคือ

– แบบมีใบพัดหมุนเหวี่ยงน้ำ ใบพัดจะหมุนเหวี่ยงน้ำให้กระจายไปรอบหัวจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงดันของน้ำเป็นตัวผลักดันให้ใบพัดหมุนจ่ายปริมาณน้ำ 400-800ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 1-5 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดรูออกและชนิดของใบพัด

– แบบใช้น้ำกระทบกับผนังด้านบน เป็นแบบที่อาศัยน้ำที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดแล้วกระทบกับผนังด้านบนแล้วแตกกระจายออกจ่ายปริมาณน้ำ 60-170ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 1.5-3เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดรูออกและชนิดของใบพัด

– แบบหัวฉีดสเปรย์ รูน้ำผ่านขนาด2-3มิลลิเมตร จ่ายปริมาณน้ำ 80-120ลิตรต่อชั่วโมง รัศมี 0.5-3เมตรขึ้นอยู่กับขนาดรูออกและชนิดของใบพัด 

ในปัจจุบันชนิดมินิสปริงเกอร์ทั้ง 3 แบบนี้เป็นที่นิยมมากกว่าแบบอื่น  เนื่องด้วยมีราคาที่ไม่แพงสามารถติดตั้งใช้งานได้สะดวก  กำหนดจุดที่ต้องการจ่ายน้ำได้เหมาะสมกับชนิดของพืช  รวมถึงมีหลากหลายรูปแบบ หลายชนิดให้เลือกใช้  

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *