การรับจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ หรือการทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ ที่ต้องนิมนต์พระออกมานอกวัดนั้นเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะเป็นความเชื่อในเรื่องของการทำบุญครั้งใหญ่ ความเป็นสิริมงคล และเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติมิตรได้ร่วมทำบุญไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการเตรียมตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้ในบทความนี้

1. กำหนดประเภทของงาน

การจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นสิ่งแรกที่ควรกระทำคือการกำหนดประเภทของงานทำบุญที่ต้องการ เพราะการทำบุญที่มีการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญวันเกิด การทำบุญงานศพ ซึ่งการทำบุญต่างๆ เหล่านี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นควรกำหนดประเภทของงานให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้เตรียมตัวในขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

2. กำหนดวัน

การกำหนดวันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะการกำหนดวันทำบุญประเภทต่างๆ ที่จะต้องมีการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับฤกษ์ยาม เรื่องของวันมงคล ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคล หรือจะกำหนดตามฤกษ์สะดวกของเจ้าภาพก็ได้

ซึ่งถ้าเป็นการเลือกวันตามฤกษ์ยามวันมงคลก็ควรจะกำหนดวันล่วงหน้านานพอสมควร เพราะว่าในวันเหล่านั้นพระประจำวัดต่างๆ มักจะมีกิจนิมนต์มากกว่าปกติ รวมไปถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับความนิยมในการนิมนต์พระไปจัดเลี้ยงนอกสถานที่

3. นิมนต์พระ

เมื่อกำหนดวัน / เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการทำบุญจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ได้แล้ว เรื่องที่จำเป็นต้องทำเป็นลำดับต่อไปคือการนิมนต์พระเพื่อมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันอาหาร การนิมนต์พระนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพเป็นหลักว่าสะดวกนิมนต์พระจากวัดไหน อาจจะเป็นวัดใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพระสงฆ์ หรืออาจจะเป็นวัดที่ทางเจ้าภาพมีความผูกพันก็ได้

ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีความยุ่งยาก เพียงแค่ไปติดต่อที่สำนักงานของวัดเพื่อสอบถามว่าวัน / เวลา ที่จะจัดงานนั้นทางวัดมีพระที่ว่างจะรับกิจนิมนต์หรือไม่ โดยต้องแจ้งกับทางวัดให้ชัดเจนว่าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระนอกสถานที่ประเภทไหน จัดเลี้ยงที่ไหน เป็นการนิมนต์ไปฉันเช้า หรือฉันเพล ต้องการนิมนต์พระจำนวนกี่รูป

ส่วนในเรื่องการเดินทางต้องแจ้งให้ชัดเจนอีกเช่นกันว่าจะมีรถมารับพระ หรือให้พระเดินทางไปเอง ถ้ามีรถมารับจะมารับเวลาเท่าไหร่ ซึ่งทางวัดจะออกเอกสารยืนยันการรับกิจนิมนต์มาให้ทางเจ้าภาพ

4. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากในการจัดเตรียม เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆ นั้นทางวัดที่ไปนิมนต์พระนั้นส่วนมากจะให้ยืมไปใช้งานอย่างครบถ้วนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์อย่างเช่น พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา เชิงเทียน กระถางธูป แจกันดอกไม้ ขันทำน้ำมนต์ อาสนะ

รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงอย่างเช่น กระทะ หม้อ จานชาม ช้อนส้อม โต๊ะเก้าอี้ แก้วน้ำ เพียงแค่แจ้งกับทางวัดไปว่าต้องการจัดงานทำบุญประเภทไหน นิมนต์พระกี่รูป ทางวัดจะแนะนำในเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ แต่ถ้าต้องเลือกใช้งานบริษัทจัดเลี้ยงก็จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจากผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย

5. จัดเตรียมอาหาร

การจัดเตรียมอาหารสำหรับถวายพระในการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะการนิมนต์พระมาฉันอาหารนั้นควรเตรียมอาหารที่มีฉันได้ง่าย มีความสะอาด มีคุณค่าทางอาหาร และไม่ขัดกับข้อห้ามต่างๆ ของศาสนาพุทธ รวมไปถึงยังต้องคำนวณปริมาณให้เหมาะสมด้วย

เนื่องจากการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นไม่ใช่การถวายอาหารแก่พระสงฆ์เพียงอย่างเดียว ยังเป็นการจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานด้วย โดยอาหารที่ใช้ภายในงานนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพว่าจะปรุงอาหารด้วยตัวเอง เลือกซื้อมาจากร้านอาหารต่างๆ หรือเลือกจากบริการจัดเลี้ยง

ข้อสำคัญอีกหนึ่งอย่างของอาหารที่จะนำมาถวายพระคือควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และตามความเชื่อนั้นจะแบ่งส่วนอาหารที่จะถวายพระออกมาเพื่อไม่ให้ปะปนกับอาหารของแขกที่มาร่วมงานด้วย

6. เตรียมของถวายพระ 

ตามธรรมเนียมในการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และจัดเลี้ยงนอกสถานที่นั้น เจ้าภาพจะมีการเตรียมสิ่งของต่างๆ ไว้เพื่อถวายพระด้วย ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ ที่เรียกกันว่าสังฆทาน หรือจะเตรียมเป็นอัฐบริขารที่จำเป็นอย่างเช่น ไตรจีวร และธรรมเนียมในปัจจุบันก็จะมีการถวายปัจจัย (เงิน) รวมไปถึงดอกไม้ ให้แก่พระสงฆ์ที่ได้รับการนิมนต์มาด้วย

7. จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย

เมื่อได้จัดการตามขั้นตอนต่างๆ ด้านบนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่คือการจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย ในกรณีที่นิมนต์พระมาจัดเลี้ยงที่บ้านนั้นควรมีการทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย จัดพื้นที่สำหรับการเตรียมอาหาร พื้นที่สำหรับการรับรองผู้มาร่วมงาน

พร้อมทั้งจัดสถานที่ในการทำพิธีสงฆ์ให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม คือมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับพระสงฆ์ และแขกที่มาร่วมงานได้โดยไม่อึดอัด เข้าออกได้สะดวก ไม่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป ก่อนวันงานควรนำอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชา อาสนะ มาจัดวางให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาจัดงานจะได้มีความสะดวก ไม่ติดขัด

การเลี้ยงพระนอกสถานที่พร้อมทั้งการเจริญพระพุทธมนต์นั้นมีขั้นตอนและพิธีการที่เจ้าภาพพึงปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คนส่วนมากไม่มีความชำนาญ

ดังนั้นการจัดเตรียมเรื่องพิธีการควรปรึกษาทางวัดที่ไปนิมนต์พระมาให้ละเอียด และในวันงานควรมีญาติมิตรที่เป็นผู้ชายซึ่งมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนต่างๆ ในพิธีการมาเป็นผู้ดำเนินงาน หรืออาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ของทางวัดมาเป็นผู้ดำเนินงานพิธีก็ได้ แต่ถ้าไม่สามารถเชิญใครมาได้ก็พระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์ก็จะเป็นผู้แนะนำขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงนำสวดมนต์บทต่างๆ ให้ในระหว่างที่ทำพิธี

9. ถวายอาหารพระ

เมื่อพระสงฆ์ได้ทำการเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่ หรือการถวายอาหารแก่พระสงฆ์นั่นเอง ซึ่งรูปแบบการถวายอาหารแก่พระสงฆ์นั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบที่ได้รับความนิยมนั่นคือการถวายอาหารแบบฉันวง และการถวายอาหารแบบฉันโตก

ซึ่งการถวายอาหารแบบฉันวงนั้นจะเป็นการนิมนต์พระสงฆ์มายังบริเวณที่จัดไว้ โดยให้พระสงฆ์นั่งล้อมเป็นวงตามความเหมาะสม แล้วจึงประเคนอาหารให้ฉันร่วมกัน ส่วนการฉันโตกนั้นจะไม่นิมนต์พระสงฆ์ให้ลุกออกจากอาสนะ แต่จัดอาหารเป็นชุดในภาชนะที่เหมาะสมแล้วนำไปประเคนแก่พระสงฆ์แต่ละรูป โดยไม่ต้องฉันร่วมกัน ซึ่งการถวายอาหารพระสงฆ์ทั้งสองแบบนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ 

10. คืนอุปกรณ์ต่างๆ ให้วัด

สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงพระนอกสถานที่นั่นคือการคืนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยืมมาให้กับทางวัด ซึ่งก่อนที่จะนำไปคืนนั้นควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย และตรวจดูความเรียบร้อยว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ ถ้ามีการชำรุดเสียหายก็ควรซ่อมแซม หรือซื้อชิ้นใหม่ไปคืนให้กับทางวัด และโดยธรรมเนียมก็จะมีการทำบุญเป็นเงินให้กับทางวัดสำหรับการยืมอุปกรณ์มาใช้งานนั่นเอง

การจัดเลี้ยงพระนอกสถานที่นั้นถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่แนะนำในบทความนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุ่งยาก สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดงานเป็นได้อย่างถูกต้อง สร้างภาคภูมิใจให้กับเจ้าภาพ สร้างความชื่นชมให้กับพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาว่าเจ้าภาพมีความใส่ใจรายละเอียดของพิธีกรรมทางศาสนา รวมไปถึงสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานว่าจัดงานได้อย่างเหมาะสม

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *